Fra multimediedesigner til landinspektør

Efter gymnasiet læste jeg til multimediedesigner. Da jeg var færdig, arbejdede jeg et år for Videnscenter for Integration ved Vejle Kommune. Her gik det op for mig, at jeg gerne ville arbejde noget mere med visualisering og formidling af data.

Jeg valgte at begynde et nyt studie, og valget faldt på landinspektørvidenskab, fordi jeg her fik mulighed for både at være udendørs og indsamle data og arbejde med at visualisere dem vha. computerprogrammer bagefter.

Netop muligheden for at arbejde med visualisering gjorde, at jeg gerne ville arbejde mere med GIS. Det er oplagt at bruge GIS til at samle store mængder data og visualisere dem på en overskuelig måde.

Landinspektørstudiet er meget fast struktureret, og man kan ikke tage valgfag på bachelordelen. Først på kandidaten får man mulighed for at vælge mellem tre forskellige retninger, og her valgte jeg den, der havde mest med GIS og visualisering at gøre – Geoinformatics.

Efter min bachelor overvejede jeg, om jeg skulle læse en kandidat på Københavns Universitet eller Aalborg Universitet (deres afdeling i København).

Jeg valgte Aalborg, for hvis jeg valgte Københavns Universitet, ville jeg miste min titel som landinspektør. Med min uddannelse på Aalborg Universitet, bliver jeg landinspektør med kompetence i GIS oveni.

Mange jern i ilden
Ved siden af studiet har jeg haft forskellige studiejobs. I dag arbejder jeg i bydata-afdelingen i Københavns Kommune, hvor jeg bl.a. udvikler på brugerfladen til kommunens interne kortløsning. Den sikrer, at kommunens ansatte har et bedre beslutningsgrundlag i deres daglige arbejde.

GIS fylder også en del i min fritid. I sommerferien mellem min bachelor og kandidat brugte jeg noget af min tid på at udvikle et projekt og deltage i en GIS-konkurrence udskrevet af den europæiske landinspektørforening, CLGE.

Projektet gik ud på at vise, hvor godt landbrugsjorden i Danmark var fordelt på en række parametre.

Jeg vandt førstepræmien i GIS-kategorien, som var en tur til en konference i Stuttgart (InterGEO konferencen) og deltagelse til en anden valgfri europæisk konferencen.

Her valgte jeg ‘GIS for Sustainable Development’ i Genéve, hvor der blev fortalt om, hvordan FN og nødhjælpsorganisationer arbejder med GIS og logistik i stor skala.

I løbet af studiet har jeg også været aktiv i den internationale landinspektørforenings ungdomsforening, FIG Young Surveyors. Det har givet mig et indblik i, hvilke projekter andre unge arbejder med, og hvilket problemstillinger og muligheder de ser i vores branche.

I øjeblikket arbejder vi i foreningen på et møde i Amsterdam om overgangen til et ‘smart samfund’, og sidste år holdt vi et møde i Bulgarien om beredskab og bekæmpelsen af katastrofer.

Der er virkelig mange spændende projekter, opgaver og muligheder indenfor feltet. Med GIS-kompetencer kan du komme til at arbejde i et væld af forskellige virksomheder og organisationer, og der er masser af netværk både i Danmark og Internationalt at lade sig inspirere af. Jeg kan kun opfordre til at være opsøgende og deltage i så mange tilbud som muligt i løbet af ens studietid.

 

Visitkort

Navn: Casper Samsø Fibæk

Fødselsår: 1988

Uddannelse: Kandidat i geoinformatics (AAU)

Studielængde: 2. semester på kandidaten