2-i-1 – på to måder

Det er aldrig for sent at lære noget nyt, siger man. Det samme tænke jeg, da jeg i 2011 stod med beviset i hånden på, at jeg var blevet bachelor i antropologi – en uddannelse om mennesket og hvordan det handler kulturelt og socialt.

Antropologi var en teoretisk uddannelse, og udover at jeg interesserede mig for miljø, valgte jeg at begynde på geografi, fordi uddannelsen også har et praktisk element i sig udover det teoretiske.

GIS fangede mig med det samme. Min interesse faldt især på byplanlægning, hvor man bl.a. kan bruge GIS til det, vi kalder smart cities – hvordan vi indretter os smartere i byen i fremtiden vha. digitale informationer.

Måden at studere på Aalborg Universitet er meget rettet mod, at man arbejder med selvvalgte projekter, og den måde at arbejde på passer GIS godt til. Det er et godt konkret arbejdsværktøj at tage udgangspunkt i til analyser i et projekt.

Specialist og generalist
GIS er et fagligt nichefelt, og sammen med den geografiske del af min uddannelse, som er mere bredt funderet, er jeg både specialist og generalist, når jeg inden længe er færdig og skal ud på arbejdsmarkedet.

I løbet af min kandidat har jeg været i praktik hos rådgivningsvirksomheden COWI, hvor jeg bl.a. var med til at opstarte et projekt, som gik ud på at give lettere adgang til geodata for COWI’s medarbejdere gennem opsætning af webtjenester (WMS og WFS).

I projektet udviklede jeg løsningen på baggrund af interviews og kombinerede på den måde antropologi med GIS. Det er netop formidling, dataanalyse og planlægning, jeg ønsker at arbejde med, når jeg er færdig.

Visitkort

Navn: Ida Maria Reiter

Fødselsår: 1989

Uddannelse: Kandidat i geoinformatics (AAU)

Studielængde: 4. semester på kandidaten