Reder verden – lidt ad gangen

En halv måned efter at jeg afleverer mit speciale, får jeg job i Vand- og Forsyningsafdelingen hos NIRAS, hvor jeg starter med en tremåneders udstationering på et DANIDA-sponsoreret vandforsyningsprojekt i det nordlige Zambia.

Jeg er hos NIRAS i to år, hvor jeg primært arbejer med GIS-analyser til oversvømmelsesopgaver og udvikling af GIS-software til forsyningsbranchen

I dag arbejder jeg som GIS-konsulent for virksomheden Septima. Mit job er en blanding af projektledelse, udvikling af software baseret på geografiske data samt kontakt og konceptudvikling med vores kunder.

Jeg bruger min tekniske viden og min forståelse af geografi og brede viden om kultur- og naturgeografi til at forstå og opfylde vores kunders behov.

En af mine opgaver har bl.a. været at rette de danske adresser, så f.eks. ambulancen kommer det rette sted hen.

Når ambulancen tidligere skulle ud til hr. Madsen med hjertestop, kunne den risikere at komme hurtigt frem til hans hjem, men desværre var der en å imellem den og huset, som rutevejledningen ikke kunne se, og så kunne redderne ellers stå der og tænke å(h), å(h).

I dag er det heldigvis ikke længere et problem. Ambulancen kommer både hurtigt og korrekt frem – og det er jeg glad for at have været med til at sørge for. Så derfor er jeg glad for, at jeg har valgt at specialisere mig indenfor geografiske data og GIS.

Visitkort

Navn: Mie Winstrup

Fødselsår: 1986

Uddannelse: Kandidat i geografi og geoinformatik (KU)

Studielængde: 5 år

Uddannet i år: 2013