Et loGIStisk udfordrende arbejde

Jeg er uddannet ingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og arbejder med modellering af logistik og transport, hvor GIS og geodata indgår som et arbejdsredskab i mit daglige arbejde. Jeg arbejder i dag for rådgivningsfirmaet Rapidis, hvor jeg havde også arbejdede, da jeg studerede.

Af en eller anden årsag var det naturligt for mig at vælge DTU, da jeg skulle vælge min videre vej efter gymnasiet. Efter et kort stop på Matematik og Teknologi, lavede jeg en U-vending, tog den næste vej i rundkørslen og endte på Byggeteknologi, hvor jeg tog min bachelor.

Da jeg nåede til enden af Byggeteknologi, valgte jeg at dreje videre ned ad Transport og Logistik, og her samlede jeg min kandidatgrad op for enden af vejen.

Jeg får eleverne sikkert i skole til tiden
En lige strækning kan nogle gange være lidt kedelig at køre på, men selvom jeg tog den lige vej fra studiejob til fuldtidsjob i den samme virksomhed, var vejen derhen alt andet end kedelig.

Jeg blev ansat som studentermedhjælper, fordi min chef havde været censor på mit bachelorprojekt, og han var så imponeret over mit arbejde, at han tilbød mig ansættelse hos Rapidis.

Her arbejde jeg med kvalitetssikring af data til noget, der hedder Landstrafikmodellen, som bl.a. kan give et overblik over trafikstrømmene i Danmark, og hvordan trafikforholdene vil ændre sig, hvis man f.eks. ændrer transportform.

På den baggrund kan man give et bedre bud på, hvilke initiativer vi skal tage for at løse vores fremtidige udfordringer i forhold til trafikken på landsplan.

Som færdiguddannet sider jeg i dag og udvikler software til vores kunder indenfor logistik og transport. Det kan f.eks. være at optimere ruten for en kommunes skolebusser eller optimering af postruter.

Her spiller GIS og geodata en vigtig rolle. Skolernes placering skal matches med elevernes bopæl og mange andre forhold for at få det hele til at gå op, og med GIS kan jeg visualisere alle de komplekse data på en overskuelig måde via et kort til vores kunder.

Visitkort

Navn: Niholas Kimber Baumgarten

Fødselsår: 1988

Uddannelse: Bachelor i byggeteknologi og kandidat i transport og logistik

Studielængde: 5 år

Uddannet i år: 2014