Herre i eget (kort)hus

Jeg har altid været fascineret af kort, og jeg kan huske, at jeg som barn altid skulle følge med i, hvor vi kørte på vejkortet, når vi tog på ferie. Det er bl.a. det overblik, kort giver, jeg rigtig godt kan lide.

Da jeg skulle vælge studie efter gymnasiet, var det stadig geografi der trak, og jeg tog til introduktionsdag på universitetet og blev bekræftet i, at det var det rigtige for mig.

På studiet blev jeg især fanget af byplanlægning og GIS. Hvordan indretter man egentlig en by og dens infrastruktur m.m. ved hjælp af kort og geografiske analyser, så det fungerer mest optimalt i hverdagen? Det er udfordringer, som hele tiden ændrer sig, fordi vi mennesker ændrer ønsker og behov.

Noget af det, jeg syntes var allerbedst ved at studere geografi og geoinformatik var, at lærerne var engagerede, og man mødte sjældent en lukket dør, hvis man havde brug for hjælp.

Fra studentermedarbejder til selvstændig
I 2005 fik jeg studiejob hos konsulentvirksomheden Geomatic, hvor jeg bl.a. lavede kort over oversvømmelsesrisikoen i forskellige landsdele til kunder indenfor forsikringsbranchen.

Da jeg blev færdig med studiet, havde jeg ikke i tankerne, at jeg skulle være selvstændig, men jeg blev kontaktet af flere fra mit netværk, som ville have mig til at lave noget for dem.

Det var fedt at være med i processen fra indledende møde til aflevering og ikke mindst faktureringen. Efter et par opgaver sprang jeg ud i det som selvstændig uden større kendskab til noget som helst.

Jeg vil nok opfordre andre til som minimum at tage nogle kurser i økonomi og budget i forhold til egen virksomhed.

Virksomhed i udvikling
Min virksomhed voksede, og jeg fik et par ansatte ud over mig selv. I dag har jeg fundet en partner, og vi er gået sammen om en fælles virksomhed, hvor vi i stedet for konsulentarbejde fokuserer på at sælge en webservice, vi har udviklet.

Den gør det muligt for bl.a. ejendomsmæglere at tilbyde deres kunder at se, hvilke muligheder de har for skoler, indkøbsmuligheder osv. i nærheden af deres kommende bolig. Servicen kan dog også bruges af mange andre, f.eks. som ruteplanlægger for logistikvirksomheder.

Uden at der lå en større plan bag, kan man sige, at jeg er tilbage, hvor jeg startede og arbejder med det samme kundegrundlag, som da jeg var studentermedarbejder.

jeg har dog ikke tænkt mig at stoppe her. Mit mål er at nå ud til mange andre forretningsområder end ejendomsmæglerne og vise dem, hvilken nytte de kan få af geodata – og jeg er godt i gang.

Visitkort

Navn: Thomas Kristian Kristensen

Fødselsår: 1982

Uddannelse: Kandidat i geografi og geoinformatik (KU)

Studielængde: 5 år

Uddannet i år: 2009